« Wstecz

Szkolenia i kursy BHP

Usługi w ramach zarówno stałej współpracy jak i jednorazowych zleceń

 • nadzór na wykonywaniem zadań służby BHP
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • szkolenia i kursy BHP
  - wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy)
  - okresowe dla wszystkich grup zawodowych
 • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych
 • instrukcje bhp oraz regulaminy pracy
 • postępowanie powypadkowe, (ustalenie okoliczności wypadku, przygotowanie dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy, prowadzenie rejestru wypadków)
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikiem
 • organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia, pomiary natężenia oświetlenia oraz pomiary środowiska pracy
 • dobór środków ochrony indywidualnej do stanowiska pracy

 « Wstecz