« Wstecz

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Opracowywanie:
  • charakterystyki energetycznej do projektu architektonicznego budynku wymaganego przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę,
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub nieruchomości stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,
  • audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji budynków.

Nasze uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Adres strony internetowej: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych
Uprawnienia pod numerem 1899 

 « Wstecz